Presentator

Regelmatig presenteer ik bijeenkomsten. Vaak onder de noemer presenteren, maar in de praktijk komt het er meestal op neer dat ik een zaal met aanwezigen door hun eigen thema’s loods. Op zakelijke bijeenkomsten, burgerinitiatieven, informatieavonden en hier en daar een feestzaal warm ik de zaal op, verbind ik, faciliteer ik de dialoog, of help ik gezamenlijk conclusies trekken.

Procesbegeleiding

Opdrachtgevers huren mij in voor het proces, zodat ze zelf op de inhoud kunnen focussen. Soms in combinatie met een communicatieadvies, soms ook zuiver als facilitator bij eenkomsten. Even een dagdeel de kar helpen trekken, of juist als onderdeel van een langer traject, het kan allemaal.  Als gecertificeerd Scrummaster communicatiescrum ben ik gewend flexibel op de situatie in te spelen.  

Afspraken vooraf

Als moderator of gesprekleider maak ik vooraf met de opdrachtgever afspraken over de gewenste resultaten. Willen we horen wat er leeft? De neuzen dezelfde kant op masseren? Of misschien eindigen met acties en harde afspraken? Wensen we een actieve deelname, een brainstorm, of is het meer informerend of enthousiasmerend bedoeld? Alles kan, zolang we tenminste weten waar we op sturen. 

Kennis maken

Natuurlijk zet je niet zomaar iemand voor jouw groep. Het moet wel passen. En klikken. Bel of mail daarom gerust voor een afspraak. Dan maken we kennis en kijken we of en hoe ik iets voor je kan betekenen.

 

terug

Contact

Bel, mail, volg! Of vul het formulier in.